ТЕХНОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД РІЗНОМАНІТНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Для біологічного очищення стічних вод.

ОПИС:

Висококонцентровані за органічною речовиною стічні води проходять біологічне очищення в системі зі ступеневих біореакторів з різними кисневими умовами, що устатковані носіями з мікроорганізмами. В біореакторах культивуються специфічні асоціації мікроорганізмів-деструкторів органічних речовин. У анаеробних біореакторах відбувається деструкція органічних речовин на 60-70% в умовах підвищених концентрацій біомаси мікроорганізмів – до 40 г/дм3. Далі стічні води обробляються в аноксидних умовах з концентрацією біомаси до 25 г/дм3. Продовжується розкладання органічних сполук, утворення простих неорганічних і відбувається процес денітрифікації. Кінцевим ступенем є аеробний процес у біореакторі з іммобілізованими мікроорганізмами, в якому видалення органічних забруднювальних речовин сягає понад 95 %, відбуваються нітрифікація та очищення води від сполук фосфору.

ПЕРЕВАГИ:

Значна ефективність очищення стічних вод за хімічним, біологічним споживанням кисню, концентрацією завислих речовин, сполук азоту та інших забруднювальних речовин і доведення показників якості очищених стічних вод до вимог скиду в природні водойми; висока окисна потужність за рахунок іммобілізації мікроорганізмів порівняно з традиційними – в 2-3,5 разу; висока продуктивність; компактність; простота конструкції; легкість експлуатації; низькі будівельні та експлуатаційні витрати коштів.

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

На підприємствах харчової, легкої, деревообробної промисловості, у рибницьких господарствах, на водопровідно-каналізаційних підприємствах та окремих об’єктах.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Забезпечує одержання стабільних результатів.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Впроваджено у виробництво.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

    • Реалізація готової продукції.
    • Спільне виробництво, продаж, експлуатація.

НОВИЗНА:

22 патенти України.

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ДАНА РОЗРОБКА, БУДЬ-ЛАСКА,

НАПИШІТЬ НАМ