Технологія поверхневого зміцнення виробів із титанових сплавів в контрольованих газових середовищах

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технологія забезпечує:

  • високу зносостійкість і корозійну стійкість за рахунок формування складних твердорозчинних зон глибиною 100-200 мкм;
  • інтенсифікацію процесу насичення на всіх етапах технологічного процесу;
  • збереження міцнісних характеристик, структури та підвищення пластичності за рахунок зниження температури процесу (750-850°С);
  • збереження високої якості поверхні (використовується як кінцева технологічна операція); 
  • формування в приповерхневих шарах необхідного структурно-фазового стану і керування рівнем зміцнення поверхні в широких межах (від 7 до 14 ГПа) за рахунок зміни температурно- часових і газодинамічних параметрів процесу;
  • обробку деталей довільної конфігурації в тому числі з отворами будь-якого діаметру і довжини, використовуючи серійні вакуумні електропечі та технічно чистий азот.

ПЕРЕВАГИ ПЕРЕД АНАЛОГАМИ:

Технологія забезпечує високу якість поверхні, використовується як кінцева технологічна операція, технологічно проста та екологічно чиста.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Покращення триботехнічних та антикорозійних властивостей пар тертя з титанових сплавів, що працюють з контактними навантаженнями , в тому числі і в умовах дії агресивних середовищ (розчини кислот, солей, тощо). Технологія базується на дифузійному насиченні приповерхневих шарів азотом.

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

Машинобудування, літакобудування; медицина, обробка хірургічного інструменту, а також спеціальних скоби та штифтів для лікування різноманітних переломів; можливе також декоративне застосування, адже змінюючи умови обробки можна змінювати кольори деталі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Готово до впровадження.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Впроваджено у виробництво.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

Продаж патентів. Продаж ліцензій. Продаж технічної документації.

НОВИЗНА:

6 патентів України.

Детальніше…