Кристали для функціональної електроніки

Область дослідження – електроніка.

Призначення. Результати досліджень і отримані монокристали будуть використані при створенні експериментальних зразків приладів функціональної електроніки.

Сфера застосування. Приладобудування на основі кристалів активних діелектриків (акустооптика, електрооптика).

Опис. Об’єктом дослідження є процеси виникнення дефектних станів в кристалах для оптоелектроніки, електрофізичні та оптичні явища в частково розупорядкованих і нанофазних матеріалах на базі активних діелектричних сполук. Керування властивостями кристалів активних діелектриків шляхом створення штучних дефектних станів сприяє отриманню матеріалів із заданими властивостями, що стимулює створення ефективних середовищ із стабільними параметрами для сучасної електроніки.

Переваги: Головна перевага досліджень за даним напрямом над вітчизняними та закордонними аналогами полягає у поєднанні можливостей варіювання параметрів синтезу й комплексних досліджень, що дозволяє  встановити зв’язок фізичних властивостей з особливостями структури, умовами вирощування й технологічної обробки отриманих матеріалів.

Новизна. 1 патент України.

Стадія готовності. Перевірено у лабораторних умовах.

Пропозиції щодо співробітництва. Продаж патентів. Продаж ліцензій. Спільне доведення до промислового рівня.

Детальніше…