Мікробна біотехнологія для очищення промислових стічних вод від широкого спектру токсичних металів

Опис: На сьогодні відсутні природоохоронні технології, що забезпечують очищення промислових стічних вод від широкого спектру металів. Будь-які біотехнології нездатні очищувати стічні води за тих концентрацій металів, що входять до складу стічних вод. Але на це здатна мікробна біотехнологія, розроблена українським інститутом. Вона дозволяє в короткий термін проводити очищення промислових металовмісних стічних вод з використанням гранульованого мікробного препарату. Технологія має широкий спектр дії і може бути застосована для очищення вод від хрому, міді, ртуті та ін. токсичних металів за будь-яких їх концентраціях, а також для отримання цінного концентрату металів і води. Її діючою основою є гранульований мікробний препарат, який містить живі мікроорганізми. Гранули препарату є стійкі у воді та автономні у роботі.  При проходженні стічної води крізь шар препарату відбувається повне  видалення металів зі стічної води. При цьому відділяється концентрат цінних кольорових металів. Мікроби, які використовуються для очищення металовмісних вод, повністю безпечні для людини і тварин. Біотехнологія пройшла промислове випробування на Київському заводі Комунального машинобудування. За допомогою 5 кг гранульованого мікробного препарату очищено 2 тонни промислової хромат-вмісної стічної води гальванічного цеху. При спалюванні відпрацьованого препарату отримано корисний продукт – технічний абразив. Галузі використання: гірничо-видобувні комбінати з видобування дорогоцінних металів (золото, срібло), гальванічні підприємства, металургійні підприємства.

Очікуваний результат інвестицій: Впровадження запропонованої біотехнології на промислових стоках замовника, які підлягають очистці.

Вклад організації, що пропонує проєкт: Створена дослідно-промислова технологія; узгоджений дослідно-промисловий експлуатаційний регламент; біотехнологія пройшла промислове випробування на Київському заводі Комунального машинобудування.

Очікувана сума інвестицій: Виробництво і тестування на водах замовника обійдеться в 200 тис. доларів, а доопрацювання – в 100-200 тис. доларів.

Детальніше…