Пристрій для вимірювання геометричних параметрів і параметрів руху об’єктів

Призначення:

Розроблений пристрій забезпечує розв’язання задачі контролю за дотриманням технологічних умов виготовлення промислових виробів і підвищення їх якості на основі вимірювання геометричних параметрів виробів та параметрів руху пристроїв і елементів обладнання, що використовується.

Характеристики:

Похибка визначення лінійних розмірів становить 0,1 мм, кутів – 26 кут.с для виробів із максимальним розміром 1500 × 1200 мм.

Галузь:

Подібними пристроями можуть бути укомплектовані автоматизовані системи, що здійснюють контроль якості промислових виробів і керують параметрами технологічних процесів на виробництві.

Опис:

У пристрої основою вимірювань є перетворення візуальної інформації про об’єкт вимірювань у цифрові відеозображення і виконання алгоритмічної обробки на комп’ютері отриманих відеозображень. Із застосуванням алгоритмічної обробки визначаються такі величини, як геометричні параметри та параметри руху об’єктів вимірювань. Ці параметри можуть мати самостійне значення (наприклад, контроль якості промислових виробів з природного каменю за їх геометричними параметрами) або бути основою для визначення інших показників, що характеризують властивості об’єкта вимірювань, які змінюються в просторі і часі. Підвищення метрологічних характеристик пристрою забезпечується завдяки використанню нових методів алгоритмічної обробки вимірювальної відеоінформації та компенсації похибок вимірювань, адаптації пристрою до нестаціонарних і несприятливих умов проведення вимірювань, у т.ч. – використанням 2-х каналів отримання вимірювальної інформації про параметри руху об’єктів.

Детальніше…