Вирощування сільськогосподарських культур в сівозмінах з короткою ротацією на зрошуваних землях

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 1 патент України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: потребує апробації і виробничого впровадження в сівозмінах на зрошуваних землях в зоні дії Каховської, Інгулецької, Татарбунарської, Приазовської зрошувальних систем та Північно-Кримського магістрального каналу

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.    

Структура посівних площ на сучасному етапі розвитку АПК  південного регіону залежить від організаційно-господарських можливостей і спеціалізації агроформувань, які склалися й мають перспективу подальшого розвитку і удосконалення Так, у великотоварних багатогалузевих сільськогосподарських підприємствах з розвинутим молочним і м’ясним скотарством в структурі посівних площ на зрошенні кормові культури (люцерна, кукурудза на силос і зелений корм, багатокомпонентні злаково-бобові та злаково – хрестоцвіті травосуміші тощо) повинні займати 30-35%.

У великих господарствах, де галузь тваринництва відсутня, пріоритетне місце займуть  кукурудза на зерно, пшениця, ріпак і соя для промислової переробки.

Загальна частка зрошуваних орних земель, що знаходяться у використанні дрібнотоварних сільськогосподарських формувань (фермерів та одноосібників), які спеціалізуються на вирощуванні високорентабельних і ліквідних овочевих, зернових і технічних культур, не значна й істотного впливу на формування структури посівних площ не має. Кормові культури як в другій, так і в третій групі господарств займають від 3 до 7%.

В цілому структура посівних площ на період до 2022 року, з врахуванням динаміки реконструкції і введення в дію зрошуваних земель, дасть можливість вирощувати достатню кількість сировини для роботи переробних підприємств та виробництва кормів для забезпечення тваринницької галузі.                        

Детальніше…