Розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделювання та розрахунку стрижневих, пластинчатих і оболонкових конструкцій

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: не зареєстровано

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: цільове фундаментальне.

Джерело фінансування: безоплатно.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як цільове фундаментальне.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: продовження аналітичних, комп’ютерних та експериментальних досліджень.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Отримані результати відрізняються від існуючих більш високою точністю, оскільки вони базуються на фундаментальних розв’язках відповідних диференціальних рівнянь.

Перспектива застосування отриманих результатів складається у їх впровадженні в практику проектування, реконструкції та будівництва, національні норми проектування, а також у застосуванні для підготовки бакалаврів та магістрів за освітніми програмами

«Будівництво та цивільна інженерія», «Інформаційні системи та технології», «Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві» в Одеській державній академії будівництва та архітектури шляхом включення отриманих результатів до навчальних посібників та методичних вказівок, до випускних наукових магістерських та дипломних робіт, кандидатських та докторських дисертацій.

Детальніше…