Технології та обладнання для отримання виробів складної форми з урахуванням процесів деформації середовища та зворотнього зв’язку у виробничих системах

Реєстраційний номер НДДКР в УкрНТЕІ: Немає

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали

Дослідження: прикладне

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: буде продовжено як прикладне

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні

Наявність патенту: 1 патент України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: інвестицій 200 тис. грн. для виготовлення устаткування і проведення експериментів

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Результати отримані у вигляді науково-обґрунтованих і створених авторами нових видів обладнання і технологій для обробки матеріалів, складно-профільних поверхонь і маніпулювання об’єктами для різних технологічних операцій у машинобудуванні. Основним шляхом удосконалення та підвищення якості складних профільованих внутрішніх поверхонь є комплексна методика оцінки силових, кінематичних, пружних властивостей устаткування з урахуванням пластичності осередків деформації і їх врахування в зворотному зв’язку з робочими процесами керування.

Розроблено послідовність технологічних і проектувальних дій, що передбачають спрямований пошук технологічних схем, які забезпечують виготовлення внутрішніх профілів прецизійних трубчастих виробів необхідної геометрії згідно потреб виробництва. Розроблено прикладну комп’ютерну програму «Profile Generator» (Профіль генератор) придатну до інженерного застосування, яка дозволяє розраховувати, перевіряти і виводити наочне зображення внутрішнього профілю комбінованої, складної геометрії у параметричному вигляді.

Детальніше…