Реалізація інноваційно-технологічних засад розробки борошняних виробів тривалого зберігання

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування

Дослідження:  прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде завершене

Рівень дослідження:  немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 5 патентів України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: проведення медично-біологічних досліджень, що потребує додаткового фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Встановлено закономірності впливу функціонально-технологічних властивостей борошна з нових видів пшениці (ваксі, чорнозерна, м’якозерна), нехлібопекарних видів борошна (гречане, нутове, сочевичне, з голозерного ячменю та побічних продуктів переробки круп’яних культур), альтернативної цукру рослинної сировини, фітосировини (стевія, хміль) на перебіг мікробіологічних, біохімічних, колоїдних процесів під час приготування напівфабрикатів, їх структурно-реологічні властивості та якість і збереженість галет, вафель, сухарних виробів, у т.ч. зі зниженою цукроємністю і покращеними фізіологічними властивостями. Визначено характер залежності змін властивостей жирової начинки з синбіотичним комплексом для вафель та показників якості розробленої продукції, в тому числі при зберіганні, її фізіологічного ефекту.

Обґрунтовано доцільність використання обраної рослинної сировини і способу «захисту» пробіотиків при виробництві борошняних виробів тривалого зберігання (галет, сухарів і вафель). Розроблено заходи та технологічні рішення щодо інтенсифікації технологічного процесу, стабілізації структурно-реологічних властивостей зернових і борошняних напівфабрикатів для галет, сухарних виробів зі зниженим вмістом або без цукру, вафель та жирових начинок для них, що дозволило удосконалити технології, забезпечити більший вміст цільових компонентів у кінцевому продукті та комплексно покращити якість, конкурентоспроможність, безпечність і фізіологічні властивості виробів.

Впровадження розроблених технологій не потребує радикальних змін технологічного процесу або встановлення нового обладнання та може бути цікавим для виробництв з широким асортиментом продукції та різних потужностей. Використання природного потенціалу обраної рослинної сировини дозволить запобігти використання синтетичних поліпшувачів для корегування і гальмування псування якості борошняних виробів тривалого зберігання, поліпшити екологічний стан продукції.

Детальніше…