Розробка технології одночасного вирощування риби та рослинницької продукції в аквапонічних системах

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Продовження експериментальних досліджень.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива. Побудова аквапонічних ферм дозволить отримувати екологічно чисту органічну сільськогосподарську продукцію, що відноситься до розряду високоякісного продовольства, попит на яке в світі щоденно росте. Сільськогосподарська продукція вирощена на органічних добривах утворених водними тваринами в процесі їх вирощування, відповідатиме всім необхідним стандартам, може отримати спеціальний сертифікат і право використання екологічної манкіровки.  Комбінування цих двох методів дозволяє вирощувати одночасно водних тварин і екологічно чисту органічну сільськогосподарську продукцію, зменшуючи капітальні витрати на спеціальну фільтрацію води і використання дорогоцінних кормів, роблячи таке виробництво високоефективним, безпечним і практично безвідходним.

Детальніше…