Індикаторні показники для прогнозування негативних змін в гідроекосистемах Азово-Чорноморського регіону

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Заплановано використання результатів досліджень у розробці стратегії управління водоймами та ключовими біологічними угрупованнями Азово-Чорноморського регіону. Напрямок цієї тематики потребує подальшого фінансування з огляду на необхідність розробки та впровадження менеджмент-планів для водойм, які функціонують в умовах значних антропогенних навантажень та кліматичних змін. Проведені дослідження дозволять розробити стратегію управління даними водоймами та ключовими біологічними угрупованнями, що знаходяться у зоні найбільшого екологічного ризику. Також важливо, що результати даних робіт можуть стати методичною основою для організації моніторингу стану морських акваторій України.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Динамічні показники окремих компонентів гідроекосистеми дозволяють оцінювати не тільки стан самих угруповань, а й умов (екологічний стан) водного середовища, в яких вони розвиваються.  Їх використання під час моніторингу гідроекосистем дає можливість відстежувати довгострокові зміни у водних екосистемах. Дослідження, що проводяться, мають важливе наукове та практичне значення з огляду на можливість встановлення індикаторних показників стану основних компонентів гідроекосистем в умовах змін клімату. Отримана інформація буде впроваджена в Міністерстві екології та  природних ресурсів України та в органах місцевого самоврядування Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької області з метою зниження негативних змін в гідроекосистемах.

Детальніше…