Електророзрядний синтез наноструктурованих металовуглецевих покриттів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Нові речовини і матеріали.

Дослідження: фундаментальне.

Перспектива подальшого виконання: Буде продовжено як науково-технічна розробка.

Рівень дослідження: Немає аналогів в світі.

Наявність патенту: 2 патенти України.

Яких додаткових дій потребує подальше  дослідження: Фінансова підтримка для налагодження власних виробничих потужностей або придбання технології на ліцензійних умовах.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Спосіб, який дозволяє шляхом електричного вибуху металевих провідників в органічному газі одночасно синтезувати і наносити на конструкційну поверхню карбідні фази Ti і W, утворені хімічною взаємодією продуктів вибуху і продуктів піролізу.

Утворення карбідів відбувається навіть за умов, коли введеної на стадії резистивного нагрівання рефракторного провідника енергії недостатньо для того, щоб повністю перевести його в газоподібний стан, а морфологічні особливості продуктів електричного вибуху свідчать, що процес карбідоутворення проходить в рідкій фазі. Підвищення енергії, введеної в Ti i W на стадії резистивного нагрівання, яке можна реалізувати або шляхом зміни параметрів електричного кола, або шляхом підривання провідників, ізольованих діелектричним лаком, є сприятливим для утворення карбідів, зокрема, стабілізованих високотемпературних фаз WC1-х і W2C в складі покриттів, зменшення середнього розміру частинок та згладжування поверхневого рельєфу покриттів. За однакових електричних режимів і однакової геометрії провідників приріст маси покриття, утвореного продуктами вибуху Ti в середньому в 4 рази переважає приріст маси покриття, утвореного продуктами вибуху W, що пояснюється не лише різницею енергії сублімації для згаданої пари металів, а й  співвідношенням густини чистих металів і утворених ними карбідів.

Детальніше…