Розробити інноваційні технології комплексного перероблення риби та морських гідробіонтів з отриманням полікомпонентних продуктів цільового призначення

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: № ДР 0020U102296.

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: прикладне.

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає

Яких додаткових дій потребує впровадження: не потребує додаткових дій.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Проведено порівняльний аналіз наукового потенціалу, вітчизняного та світового практичного досвіду щодо перспективних напрямів комплексного перероблення гідробіонтів, визначено категорії продукції, які на сьогодні відсутні в Україні, а потреба в них окремих груп населення, в першу чергу дітей, значна. Розроблено мінімальні специфікації якості гідробіонтів. Науково обґрунтовано види гідробіонтів, які перспективні за біохімічними та функціонально-технологічними властивостями для технологічних цілей. Встановлено, фізико-хімічні властивості окремих видів, риби – вміст жиру, білка, амінокислотний, вітамінний та мінеральний склад, у поєднанні з особливостями структурно

– механічних характеристик, мінімальним вмістом з’єднувальної тканини, оптимальною масою м’язової тканини обґрунтовують комплекс технологічних переваг для промислового перероблення цієї сировини – на пюреподібні багатофункціональні продукти для дитячого, дієтичного харчування (види риб з масовою часткою жиру не вище 8 %). Також усі досліджені види гідробіонтів є перспективною сировиною для виробництва полікомпонентних продуктів для окремих категорій населення з підвищеними фізичними навантаженнями та для організації повноцінного харчування в екстремальних умовах.

За результатами аналізуваня сучасних технологій перероблення гідробіонтів визначено основні проблеми на усунення яких орієнтовано розроблені технологічні рішення: осучаснення асортименту з актуалізацією складу та властивостей рибних консервів з урахуванням принципів нутріціології, фізіологічних та особливих харчових потреб окремих категорій населення; мінімізація термічного впливу, пом’якшення режимів стерилізації з застосуванням сучасних типів тари та способів стерилізації. Розроблені технологічні схеми виробництва полікомпонентних консервованих продуктів узагальнюють експериментальні дослідження впливу технологічних процесів перероблення гідробіонтів на якість та безпечність готових продуктів. Вивчена функціонально-технологічна та біохімічна сумісність риби, овочів, зернобобових та молочних компонентів, обґрунтовано рекомендовані межі їхнього використання в рецептурах нових продуктів.

Із застосуванням методології моделювання завданого білкового, вуглеводного, вітамінно-мінерального складу розроблено асортимент та базові рецептури овочево-рибних та риборослинних продуктів для харчування дітей та для дорослого населення для організації харчування в екстремальних умовах.

Детальніше…