Відеосистема контролю та стабілізації рівня рідкого металу при електроннопроменевому напиленні (переплаві)

Призначення. Автоматизація регулювання процесу на установках для електроннопроменевого переплаву титану.

Галузь застосування. Металургія. Машиностроение.

Переваги. Порівняно з оптичними системами із подібним завданням, дана відеосистема має високий рівень перешкодозахищеності від світлових відблисків електронних промінів, впливу гарнісажу, стробефекту.

Опис. Уведення зображення дальньої кромки кристалізатора в обчислювальний пристрій у режимі потокового відео. Дискретизація відеопотоку в послідовність фотографій (фреймів) для подальшої обробки. Послідовна обробка фотографій за заданим алгоритмом для виділення параметра. Можливість формування: аварійної та попереджувальної сигналізації; диагностичної інформації; графика зміни рівня розплавленого металу в часі на мониторі; бази даних з історії зміни рівня ванни в часі з періодом дискретизації не більше за 1 с; керувальних впливів на механізм підйому/витягування злитків. Реалізація людино-машинного інтерфейсу системи відеоконтролю для комфортної роботи оператора.

Детальніше…