Позначка: хімічні технології

Дослідження поверхневих центрів іонів Cr3+ в нанорозмірному оксиді алюмінію методами люмінесцентної спектроскопії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U004136 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Продукти тонкого органічного синтезу на основі каталітичних перетворень гліцерину та його похідних

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського…

Дослідження взаємодії у системах типу Германій – сульфід (фторид) металу II групи – оксид Бору

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002036 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне. Джерело фінансування:…

Циклофани, що містять фрагменти флуоренонів, зв’язаних жорсткими бічними стінками

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U100122 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Синтез і комплексоутворення з катіонами лужних металів біс(бензокраун-етерів) з фрагментами глікольурила

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002035 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Молекулярні механізми зв’язування нових лігандів з аналгетичною, протизапальною та нейротропною активністю з TRP, ГАМК та гліциновими рецепторами

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Фотометричне визначення нафти у природній та промислових водах

ОПИС: Методика визначення нафти складається з екстракції нафти рідинним органічним екстрагентом з високим концентруванням проби та наступним вимірюванням оптичної густини…

ЛІГАНДИ БЕНЗДІАЗЕПІНОВИХ, СЕРОТОНІНОВИХ ДОФАМІНОВИХ І ФІБРИНОГЕНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ. СИНТЕЗ, ЗВ’ЯЗОК «СТРУКТУРА-ВЛАСТИВОСТІ», СЕЛЕКТИВНІСТЬ ТА БІ(ПОЛІ)МОДАЛЬНІСТЬ ДІЇ»

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене. Рівень дослідження: немає аналогів у світі. Наявність патенту: немає Яких додаткових…

ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ ТРИБОЛОГІЧНОГО БАР’ЄРУ

PURPOSE: The technology is based on the use of friction geomodifiers in triboconjugation to restore parts and increase the service…

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, НІТРАТІВ ТА КАТІОННИХ ПАВ У РІДКИХ ПРОБАХ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для лабораторного екологічного моніторингу або експресного екологічного моніторингу в польових, лабораторних, виробничих чи побутових умовах з метою експресного виявлення…