НАША ІСТОРІЯ

З 2013 року на базі автоматизованої системи формування інтегрованих міждержавних інформаційних ресурсів (АСФІМІР) розпочалося виконання спільного міждержавного проекту «Розробка механізмів організації міждержавної українсько-китайської інформаційно-технологічної платформи колективного користування». Партнерами в цьому проекті є Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) та Інститут високих технологій Академії наук провінції Хейлунцзян (ІВТ АНПХ) Китайської Народної Республіки у м. Харбін. В рамках виконання цього проекту в УкрІНТЕІ була створена Міждержавна інформаційно-технологічна платформа трансферу технологій колективного користування.

Робота Платформи спрямована на підвищення ефективності комерціалізації технологій в Україні, на створення інтегрованого електронного майданчику для надання всебічної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності в Україні та інших країнах, у просуванні інновацій на міжнародний технологічний ринок, на розробку й створення елементів інфраструктури інформаційно-технологічної платформи, механізмів їхньої взаємодії.

У 2016 році почалася підготовка до виконання спільного українсько-білоруського наукового проекту спільно з Республіканським центром трансферу технологій (РЦТТ) «Побудова українсько-білоруського сегменту інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного використання на базі автоматизованих систем формування ресурсів УкрІНТЕІ і РЦТТ».

У 2018 році між УкрІНТЕІ та Інститутом досліджень стратегій з розвитку науки та техніки Синьцзян-уйгурського автономного району (КНР), м. Уручмі був підписаний договір за проектом «Створення українсько-китайського Центру науково-технічної інформації на базі Міждержавної інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного використання для формування електронного ресурсу новими науково-технічними досягненнями і високими технологіями України та Китайської Народної Республіки». 

На той час головним вектором користувачів були КНР і країни СНД, з якими УкрІНТЕІ протягом десятиліть активно співпрацює у науково-технологічній та інформаційній сферах.

У 2018 році почалося виконання проєкту «Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій» у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики. Основною метою створення міжрегіональної мережі трансферу технологій  є розвиток інституцій та мереж у сфері трансферу знань, технологій та інноваційної діяльності. Міжрегіональний офіс трансферу знань і технологій функціонує на базі УкрІНТЕІ для підтримки, методично-інформаційного супроводу та координації регіональних мереж трансферу технологій. Регіональні центри трансферу знань і технологій працюють у м. Одесі на базі Одеського національного економічного університету та у м. Харкові на базі Громадської організації «Технологічний бізнес-інкубатор «Харківські технології».

У 2019 році виникла необхідність кардинально переглянути існуючу структуру та функціональні можливості Платформи. В результаті з’явилася оновлена Платформа – з новим функціоналом та модерновим дизайном. Також сервіс отримав нову назву – Платформа Відкритих Інновацій.  

Розширився і вектор співпраці Платформи. Відтепер сервіс відкритий до співпраці з установами з будь-яких країн світу.