ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Хто ми є?

Платформа Відкритих Інновацій допомагає стартапам та організаціям створювати, розробляти та комерціалізувати успішні технології та розробки. Різні інструменти та підходи у комплексі керуватимуть та підтримуватимуть усіх учасників процесу комерціалізації під час дослідження, ідеї, запуску та популяризації проекту.

Чому саме ми?

У сучасному світі інноваційні платформи та екосистеми допомагають створювати успішні проекти у будь-яких галузях промисловості. 8 з 10 успішних корпорацій будують свій бізнес на подібних платформах та системах. Завдяки функціонуванню за допомогою платформ такі корпорації завжди отримують кращі результати серед інших. Отож, якщо ви є частиною стартап-проекту або молодої корпорації і не вкладаєте кошти у розвиток «платформізації» та цифрової стратегії, ви не в змозі будете забезпечити своє зростання.

Ми дійсно віримо у силу взаємокооперації та реальної цифрової трансформації наукового процесу. Успішна комерціалізація можлива лише завдяки співпраці та створенню мережевих підприємств. Ось чому ми використовуємо наш досвід комерціалізації інноваційних розробок з метою допомоги та сприянню вам у створенні успішного підприємства, організації, та корпорації, вдало вбудованої у сучасну інноваційну екосистему.  

Що ми робимо?

Платформа Відкритих Інновацій – це новий вид інструментів для бізнесу та стратегій, що дозволяє керівникам організацій та підприємств, інноваційним командам та стартап-проектам розуміти та створювати нові важелі та моделі цифрового зростання своєї справи.

Інструменти можна поділити на 3 основні компоненти:

 • Інноваційний план – детальний план, що проведе вас від ідеї до її реалізації.
 • Набір сценаріїв – різні шляхи та підходи до організації спільного процесу комерціалізації.
 • Реалізація – отримання результатів, подальший розвиток.

Подібну схему використовують організації у всьому світі (корпорації, стартап-проекти, суспільні організації) для створення платформ, екосистем або децентралізованих бізнес-корпорацій.

Як ми це робимо?

Платформа Відкритих Інновацій сприяє дискусіям серед керівників організацій та інноваційних груп у різних форматах:

 • Інноваційні семінари та програми.
 • Наукова експертиза.
 • Майстер-класи та тренінги.

Якщо ви хочете взаємодіяти з нами, перегляньте розділи Найближчих заходів чи Інших служб про наші майбутні заходи.

Алгоритм нашої роботи:

Завдяки автоматизованій системі АСФІМІР, впровадженої на базі УкрІНТЕІ, ми маємо можливість самостійно знаходити найбільш перспективні технології та розробки, супроводжуючи їх від викладення ідеї на папері до успішної комерціалізації.

Наші основні кроки у цьому напрямку:

 • Збір інформації.
 • Обробка зібраної інформації.
 • Аналіз обробленої інформації.
 • Моніторинг даних. 
 • Актуалізація даних. 
 • Впровадження шляхом комерціалізації.
 • Супровід готового продукту.

Наша діяльність направлена на:

 • Зменшення розриву між стадіями інноваційного процесу.
 • Посилення координації дій і зусиль різних підприємств за підтримки інноваційної діяльності.
 • Збільшення підтримки інноваційних проектів в частині консалтингу, фандрайзингу, інжинірингових послуг.
 • Зміцнення мотивації учасників технологічного процесу до участі в інноваційній діяльності.
 • Створення системи повноцінного управління результатами інтелектуальної діяльності, реалізованої в даний час у вигляді захисту і підтримки об’єктів інтелектуальної власності.
 • Завершення розробки організаційно-економічних механізмів взаємодії учасників технологічного процесу з малими інноваційними компаніями.
 • Зростання кількості контактів з великим бізнесом, державними структурами, венчурними та іншими фондами підтримки інноваційної діяльності, технопарковими структурами, іншими потенційними споживачами і замовниками розробок.

Нашими цілями є:

 • Розвиток науково-технічних та інноваційних стратегічних та інформаційних технологій для забезпечення стійкого розвитку економіки, наукової сфери, бізнесу та інших сфер діяльності України.
 • Стимулювання інноваційного зростання наукового потенціалу України, розширення науково-виробничої кооперації та формування ефективних партнерств, підтримка науково-технологічної діяльності і процесів модернізації наукових сфер діяльності окремих підприємств, що використовують інноваційні технології.
 • Удосконалення нормативно-правового регулювання в області інноваційних технологій.
 • Об’єднання зусиль представників бізнесу, науки, держави та громадян, зацікавлених в організації суспільної діяльності зі створення перспективних комерційних технологій, нових продуктів та послуг, за рахунок використання інноваційних технологій.
 • Залучення додаткових суспільних, корпоративних та приватних фінансових і матеріальних ресурсів з метою проведення необхідних досліджень і розробок.

Наші основні задачі:

 • Забезпечення проведення науково-дослідних робіт (НДР) та науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).
 • Проведення технологічної модернізації.
 • Сприяння підвищенню ефективності існуючих механізмів обміну науково-технічною інформацією у науковому просторі України і світу.

Наша команда може допомогти вам на шляху комерціалізації ваших розробок, створенню власної бізнес-справи. Цей процес трудомісткий, але ми готові взаємодіяти з метою створення успішної інноваційної екосистеми!