Аналітичні матеріали щодо відкритих інновацій

Дослідження щодо європейського підходу відкритих інновацій для залучення потенціалу регіональних інституцій та бізнесу на надання допомоги та консультацій підприємцям, науковим організаціям і окремим дослідникам

  1. Дослідження щодо європейського підходу відкритих інновацій для залучення потенціалу регіональних інституцій та бізнесу на надання допомоги та консультацій підприємцям, науковим організаціям і окремим дослідникам
  2. Тенденції та механізми сприяння розвитку інновацій в зарубіжних країнах
  3. Університети як ключова складова інноваційної економіки
  4. Дослідження діяльності вітчизняних ЗВО, наукових установ та підприємств щодо наукової діяльності, організації трансферу знань та відкритих інновацій
  5. Бар’єри та проблеми у сфері відкритих інновацій
  6. Пропозиції щодо вдосконалення механізмів реалізації державної політики у науково-інноваційній сфері, моніторингу результативності інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій

Проєкт показників для якісної та кількісної оцінки трансферу знань і технологій та відкритих інновацій

Рекомендації щодо розвитку регіональної та міжрегіональної інноваційної інфраструктури пілотних регіонів (Київський, Харківський, Південний)

Методичні рекомендації щодо створення та діяльності центрів трансферу технологій

Створення та розвиток офісів трансферу технологій в біомедичній галузі в сучасних реаліях України з урахуванням міжнародного досвіду (методичні рекомендації)

Cтан інноваційної діяльності та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності за період 2012–2021 рр.

Досвід Австралії щодо розроблення стратегічних документів, спрямованих на розвиток та впровадження інновацій і досліджень 

Аналіз світових технологічних трендів у сфері морських досліджень