Позначка: машинобудування

Автоматизований пристрій для визначення механічних характеристик металів при чотириточковому згині

Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: Корисна модель належить до вимірювальної техніки а саме до визначення характеристик міцності та…

Розробка засобів покращення якості електроенергії, енергоефективності та електромагнітної сумісності в суднових електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0221U104219 Запланована галузь застосування та місце застосування: партнер: ПАТ «УкрНДІ ТС», 54030, Україна, м. Миколаїв,…

Розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделювання та розрахунку стрижневих, пластинчатих і оболонкових конструкцій

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: не зареєстровано Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих…

Теоретичні основи створення двопаливних газотурбінних камер згоряння з плазмовим супроводом

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Енергетика та енергоефективність. Енергоефективні технології на транспорті Дослідження: прикладне Перспектива подальшого виконання: буде…

Техніко-технологічне, проектно-конструкторське та еколого-гігієнічне забезпечення безпеки морської фумігації зернових вантажів на суднах морського флоту

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Зміцнення робочих поверхонь канатних блоків судоперевантажувачів і автокранів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень…

Система пасивного захисту пасажирського поїзда у разі аварійних зіткнень

Призначення: Система пасивної безпеки (СПБ) призначена для захисту пасажирів і персоналу поїзда та зменшення тяжких наслідків аварійних зіткнень у результаті…

Комбінована технологія підвищення робочого ресурсу пар тертя

Призначення: Модифікація експлуатаційних властивостей зовнішніх і внутрішніх робочих поверхонь пар тертя зворотнопоступального і обертального типу для поліпшення їх міцності, трибологічних,…

Віброзахисна система (ВЗС) крісла водія транспортного засобу

Призначення: Для захисту водія транспортного засобу від ударних та вібраційних навантажень під час руху транспортного засобу. Характеристики: Частотний діапазон збурювального…

Спосіб та установка фільтраційного сушіння зернових культур

Призначення: Для удосконалення технології сушіння зерна. Галузь: Сільське господарство, сільськогосподарське машинобудування. Переваги: зниження енергетичних витрат та економія паливних ресурсів при…