Позначка: приладобудування

Пристрій для вимірювання витрат каналів з берми

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень дослідження:…

PaNS – photonics at nanoscale – нова парадигма для квантових обчислювань

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Моделі управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Нейтралізатор статичної електрики тритієвий продувний типу НТП

Призначення: Для усунення прояву електростатичних зарядів, які виникають під час переробки сипких матеріалів, що сильно електризуються. Характеристики: Найменування параметру- Виконання…

Нейтралізатор статичної електрики тритієвий аеродинамічний типу НТАД

Призначення: Аеродинамічний нейтралізатор призначений для зняття електростатичних зарядів з фоточутливих матеріалів та в місцях, де пасивні нейтралізатори технічно неможливо розмістити….

4-канальний приймально-передавальний модуль Х-діапазону частот для активних фазованих ґраток

Призначення: Для використання в радіолокаційних системах з антенними фазованими ґратками. Дає змогу будувати як одновимірні, так і двовимірні ґратки. Характеристики:…

Магнетрони 3-міліметрового діапазону довжин хвиль

Призначення: Для використання в передавачах бортових та наземних РЛС, у діагностиці плазми. Характеристики: Параметр – АМ310/1-1; – АМ310/3-1; – АМ310/10-1;…

Компактні НВЧ-генератори

Призначення: Прилади призначені для формування НВЧ випромінювання в Х-, Ku- та Ka-діапазонах частот. Характеристики: Параметр – ПГС-Х; – ПГС-Ku; –…

Іонізатор повітря аеродинамічний «ІВА-Т»

Призначення: Призначений для утворення в закритих об’ємах необхідної концентрації негативно і позитивно зоряджених іонів із заданим ступенем уніполярності Характеристики: Іонізаційний…

Транспортно-орієнтувальні пристрої для подачі корків

Призначення: Для автоматизації процесу пакування. Характеристики: продуктивність системи корків за годину – 3000-6000 шт; регулювання продуктивності – безступінчасте; характеристика приводу…