Позначка: приладобудування

Енергетична установка, пропульсивний комплекс і система управління автономного плавального апарата подвійного призначення

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U102577 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність Дослідження:прикладне Джерело фінансування: державний…

Розробка і впровадження комплексної системи управління безпечністю харчової продукції за міжнародним стандартом ISO 22000:2018 (НАССР)

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: відсутній. Запланована    галузь    застосування    та    конкретне    місце    застосування:    харчові підприємства. Джерело фінансування: кошти підприємств, установ,…

Структурний синтез електромагнітних систем однофазних трансформаторів і реакторів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U005255 Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: публічне акціонерне товариство «Інгул» (Миколаївський трансформаторний завод);…

Сонячна установка кондиціювання повітря

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0115U000285 Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування, ТОВ…

Розробка комп’ютеризованої системи моніторингу та автоматичного керування мобільним роботом багатоцільового призначення (МРБП) на основі інтелектуальних технологій

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0220U103773 Запланована галузь застосування та місце застосування: результати виконання проекту відповідають кращим результатам світового рівня…

Енергоефективна система позиціонування суден подвійного призначення

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U001651 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність Дослідження: прикладне Джерело фінансування:…

Розробка програмних засобів для підвищення якості функціонування систем динамічного позиціонування морських суден

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U100948. Якому    пріоритетному    напряму   науки    і    техніки    відповідає:    Інформаційні   та комунікаційні технології. Дослідження: Прикладне. Джерело…

Структурний синтез електромагнітних систем однофазних трансформаторів і реакторів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках:…

Пристрій для вимірювання витрат каналів з берми

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень дослідження:…

PaNS – photonics at nanoscale – нова парадигма для квантових обчислювань

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…