Позначка: сільське господарство

Оптимізовані елементи технології вирощування пшениці озимої на зрошуваних землях півдня України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Раціональне природокористування. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: завершене Рівень дослідження: немає аналогів в…

Вирощування сільськогосподарських культур в сівозмінах з короткою ротацією на зрошуваних землях

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене. Рівень дослідження: немає аналогів…

Розробка технології одночасного вирощування риби та рослинницької продукції в аквапонічних системах

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень дослідження:…

Вирощування сільськогосподарських культур в аеропонічних системах

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень дослідження:…

Ресурсозберігаючі прийоми вирощування соняшнику високоолеїнового типу для умов Південного Степу України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як науково-технічна розробка. Рівень…

Селекційно-генетична оцінка процесу формування високопродуктивного стада у відкритій популяції молочної худоби

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень дослідження:…

Аналіз наслідків міжвидової інтрогресивної гібридизації з використанням мікросателітів ДНК (на прикладі південної м’ясної породи худоби)

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: суто фундаментальне Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як фундаментальне. Рівень…

Адаптивні системи вирощування сільськогосподарських лікарських та ефіроолійних культур в умовах Півдня України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження:…

Аналіз фітосанітарного ризику (АФР) для України обмежено поширених в країнах ЕОКРЗ шкідників: Lymantria mathura Fabricius (рожевий непарний шовкопряд)

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження:…

Розробити спосіб використання мікробіологічних засобів захисту рослин при холодильному зберіганні рослинної продукції

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження:…