ПАКЕТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ У АПАРАТАХ ІЗ ПСЕВДОЗРІДЖЕНИМ ШАРОМ

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Для розрахунку гідро- і термодинамічних характеристик роботи грануляційних, сушильних, охолоджувальних агрегатів із псевдозрідженим шаром дисперсних частинок.

ОПИС:

Пакет прикладних програм розроблено на базі оригінальних математичних моделей розрахунку гідро- і термодинамічних характеристик роботи апаратів із псевдозрідженим шаром. Математична модель включає в себе основні рівняння гідродинаміки одно- і двофазового потоків, термодинамічні рівняння, рівняння кінетики прогріву і зневоднення гранул тощо. Всі рівняння математичної моделі адаптовані для апаратів з активними гідродинамічними режимами.

ПЕРЕВАГИ:

  • швидкодія;
  • широкий спектр розрахунків;
  • можливість оптимізаційного розрахунку на стадії конструювання апарата без проведення додаткового фізичного експерименту;
  • можливість швидкої адаптації програмного забезпечення під вимоги замовника;
  • наочність розрахунків (виведення користувачу на екран розрахункових схем обладнання з визначеними розмірами, тривимірних графічних залежностей тощо).

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

Розробка може бути застосована в будь-якій галузі промисловості, де знайшли застосування апарати із псевдозрідженим шаром дисперсних частинок.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Готово до впровадження.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Опробовано в режимі дослідної експлуатації.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

  • Спільне доведення до промислового рівня.
  • Спільне виробництво, продаж, експлуатація.

НОВИЗНА:

10 патентів України.

 

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ДАНА РОЗРОБКА, БУДЬ-ЛАСКА,

НАПИШІТЬ НАМ