РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ВПЛИВУ МХ ОПРОМІНЕННЯМ НА ПЕРЕБІГ ХІМІЧНИХ І БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СТВОРЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Перспектива подальшого виконання у 2020-2021році: будуть продовжені подальші дослідження по розробці технологій впливу МХ поля на перебіг хімічних і біохімічних процесів  для широкого діапазону органічних і неорганічних субстанцій, а також   розширення впровадження вже одержаних результатів у виробництво.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні

Наявність патенту: 8 патентів України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Розширення дослідницьких робіт для широкої гами субстанцій і продовження впровадження результатів роботи.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Проведеними нами дослідженнями встановлена можливість впливу на перебіг хімічних і біохімічних процесів з ціллю їх активації дією на субстанції електромагнітним полем мікрохвильового діапазону з певними параметрами.

На сьогодні розроблені і ефективно впроваджуються технології передпосівної МХ-біостимуляції насіння, прискорення екстракції масляних речовин з рослинної сировини, боротьби з кореневими гнилями зернових і хлібних культур і ін. Розробки доведені до практичного втілення, створені промислові установки для реалізації перечислених процесів. Використання розроблених технологій і обладнання для їх реалізації дозволяє забезпечити екологічну чистоту врожаїв,  підвищення схожості насіння і урожайності сільськогосподарських і лікарських рослин. З використанням розроблених технологій аграрії виходять на якісно новий рівень підвищення врожайності, підвищення стійкості посівів до дії несприятливих кліматичних факторів (посухи, заморозки).

Нами виявлений і ряд інших позитивних факторі при дії на субстанції МХ полем – збільшення виходу малька з рибної ікри, прискорення процесів твердіння бетону і інших в’яжучих матеріалів.

Комплексні дослідження в цих напрямах виконуються нами в співдружності з технічними службами Київського державного заводу « ГЕНЕРАТОР ».

 

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ДАНА РОЗРОБКА, БУДЬ-ЛАСКА,

НАПИШІТЬ НАМ