Зниження шкідливості кореневої гнилі озимої пшениці та підвищення продуктивності

ОПИС:

Комплекс агрозаходів базується на дослідженнях, які проведені в умовах багатофакторного польового досліду з вивчення впливу різних доз азотних, фосфорних та калійних добрив і їх поєднань (60, 120, 180, 240 і 300 кг д.р.) на фоні внесених органічних добрив під попередник (40 т/га) на інфекцію кореневих гнилей в ґрунті, результати яких захищені патентом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплекс заходів включає внесення органічних добрив (гною) в нормі 40 т/га під попередник та мінеральних добрив під основний обробіток ґрунту в дозі N180P180K120, фосфору у дозі P10 під час сівби та ранньовесняне локальне прикореневе підживлення у фазу кущіння N30P30.

ПЕРЕВАГИ ПЕРЕД АНАЛОГАМИ:

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак комплекс агрозаходів має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, комплекс заходів сприяє покращенню стану ґрунтів, накопиченю гумусу та елементів живлення, що у свою чергу, підвищує опірність озимої пшениці у всі періоди вегетації і забезпечує достовірну прибавку урожаю. Розробка є високоефективною, ресурсозберігаючою та екологічно безпечною для навколишнього середовища і для самої людини.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Комплекс агрозаходів спрямований на оптимізацію поживного режиму та фітосанітарного стану ґрунтів і агрофітоценозів, може використовуватись у сільському господарстві.

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

Розробка може бути реалізована сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності південного зрошуваного регіону України.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ:

Розробка дозволяє отримувати високі стабільні врожаї зерна озимої пшениці в межах 65-75 ц/га, хорошої якості із одночасною підтримкою основних ґрунтових показників на екологічно безпечному рівні. Економічний ефект розробки в ході її реалізації буде досягнуто в результаті мінімізації використання хімікатів, застосовуються для боротьби з грибковими захворюваннями та підвищення врожайності озимої пшениці на 25-30%.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Забезпечує отримання стабільних результатів.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Готово до впровадження.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

Спільне доведення до промислового рівня. Створення спільного підприємства.

НОВИЗНА:

1 патент України.

БАЖАЄТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЦЮ РОЗРОБКУ,

НАПИШІТЬ НАМ