Глибоке очищення рідких радіоактивних відходів коагулянтами і сорбентами на основі фосфатів і силікатів титану і цирконію

Опис: Український інститут розробив технологію, призначену для глибокого очищення рідких радіоактивних відходів (РРВ), які утворюються в процесі експлуатації атомних електростанцій, регенерації ядерного палива з відпрацьованих тепловидільних елементів, використання радіоактивних випромінювань у науці, техніці й медицині. Розроблена сорбційно-коагуляційна технологія спрямована на заміну традиційних технологій концентрування радіонуклідів шляхом упарювання радіоактивних відходів. Сорбенти, які використовувались для заповнення сорбційних колонок: нанопоруваті фосфати і силікати Zrі Ti (ZrSiі TiSi) сферичної грануляції; при коагуляції застосовуються також порошкові форми TiSi. Проведено тестування технології на складному за композицією розчині, що накопичується під 4-им зруйнованим блоком на ЧАЕС.  Результати тестування підтвердили високу ефективність запропонованої розробки. Загальне зниження активності складає: по 137Cs – 4-7 порядків; по 90Sr – 3-4 порядки; по 238,239,240Pu, 241Am, U – 3 порядки (повна очистка). Розроблена проста и економна двохстадійна схема повної очистки РРВ. Радіонукліди, сконцентровані на сорбентах,  можуть  бути розміщені для довготривалого зберігання (бітум, цемет, наплавлення в скло). Переваги: дешевизна використовуваних матеріалів; технологічна простота їх використання; значна економічна вигода від систематичної переробки. Технологія потребує додаткової перевірки на вміст рідких радіоактивних відходів елекростанції.

Очікуваний результат інвестицій: Впровадження розробки дозволить замінити існуючі технології випаровування рідких радіоактивних відходів більш зручною, а також екологічно та економічно сприятливою коагуляційно-сорбційною обробкою. Технологія може бути впроваджена на об’єктах атомної енергетики, зруйнованій Чорнобильській АЕС, об’єктах радіохімічного профілю. Вона дозволить вирішити проблему систематичної переробки рідких радіоактивних відходів АЕС України, дасть можливість суттєво покращити стан прилеглих до ЧАЕС територій. Розробник потребує реалізації ліцензії та створення нескладних виробництв на одному або декількох виробництвах в Україні.

Вклад організації, що пропонує проєкт: Проведено тестування на складному за композицією розчині на ЧАЕС; результати тестування підтвердили високу ефективність запропонованої розробки. 

Очікувана сума інвестицій: Орієнтовна вартість доробки – 50-70 тисяч доларів. Вартість впровадження технології на українських підприємствах – 300 тисяч доларів.

 

Детальніше…