Підземна розробка родовищ газових гідратів і гідратоутворень

Призначення:

Розробка дасть можливість з більшою енергоефективністю видобувати, зберігати і транспортувати природний газ та використовувати метан дегазаційних свердловин вугільних шахт.

Галузь:

Розроблена технологія й установка можуть бути застосовані у нафтогазовидобувній промисловості на газогідратних родовищах, у вугледобувній промисловості при видобутку газу метану та у паливно-енергетичному комплексі при транспортуванні газу в газогідратному стані.

Переваги:

Використання комплексного підходу до альтернативного джерела енергії збільшить економічні показники вугледобувної галузі та знизить техногенний вплив на навколишнє природне середовище.

Опис:

Розроблено основи методів і технологій безперервного й безпечного циклу видобутку газу з природних газогідратних родовищ. Створено експериментальну установку для отримання газових гідратів з метан-повітряної суміші дегазаційних свердловин шахт. Розроблено ресурсоощадну технологічну схему виробництва льодо-газогідратних блоків.

Детальніше…