Метод очищення димових газів від сірки (IV) оксиду

Призначення:

Для очищення забрудненого довкілля; утилізації цінних компонентів газових викидів.

Галузь:

Теплоенергетична, хімічна та металургійна галузі промисловості.

Переваги:

Відповідність ступеня очищення газових викидів від сірки (IV) оксиду європейським природоохоронним стандартам; можливість суміщати очищення від сірки (IV) оксиду, утилізацію твердих і рідких аерозолів та рекуперацію теплоти викидів в одному апараті; простота в технологічному та апаратурному оформленні.

Опис:

Високопродуктивний абсорбційний метод очищення викидних SO2-вмісних газів базується на використанні розробленого високоефективного горизонтального апарата з ковшоподібними диспергаторами (ГАКД) для системи «газ-рідина».

Детальніше…