Основи технології очищення вод від сірководню

Призначення:

Для очищення вод від сірководню та сполук сульфідної сірки; одержання дрібнодисперсної сірки.

Галузь:

Очищення дренажних і стічних вод з високим вмістом сірководню.

Переваги:

Відсутність реагентів; отримання додаткового продукту – дисперсної сірки; простота технологічного процесу.

Опис:

Включають часткову десорбцію сірководню із вод, його окиснення до сірки (IV) оксиду, абсорбцію сірки (IV) оксиду водою, що містить сірководень, з утворенням дрібнодисперсної сірки, яку широко застосовують у сільському господарстві як фунгіцид та в шинній і гумово-технічній промисловості як вулканізуючий агент. Основи технології можуть бути адаптовані для очищення різних за походженням та складом сірководневих вод.

Детальніше…