Інтегроване програмно-інструментальне середовище подання та обробки знань (СЛМ-технологія)

Призначення:

Подання та обробка чітких та нечітких знань про предметні області, задачі в яких зводяться до задач діагностики, інтерпретації, оцінки, ремонту, моніторингу тощо.

Галузь:

Інформаційні технології.

Переваги:

На відміну від відомих аналогів забезпечується подання та обробка як чітких, так і нечітких знань; коректне вирішення задач автоматичного виявлення фактичних помилок у поданих знаннях; підтримка процесів емпіричного тестування поданих знань.

Опис:

СЛМ-технологія забезпечує подання процедурно-декларативних знань із використанням новітньої моделі подання знань (логіко-обчислювальній семантичній мережі) та їх обробку за допомогою методу прямого логічного виводу. Засобами СЛМ-технології здійснюється автоматичне виконання статичної верифікації поданих знань, завдяки чому забезпечується їх несуперечність і відсутність помилок, та генерація множини тестових випадків, необхідних для виконання емпіричного тестування поданих знань.

Детальніше…