Технологія активації поліолефінових поверхонь

Призначення:

Для модифікації полімерних поверхонь завдяки контролюванню кількості реакційноздатних пероксидних груп в прищепленому пероксидному шарі.

Галузь:

Хімічна промисловість.

Переваги:

Дозволяє одержувати поліолефінові поверхні з заданими бактерицидними, біо- та гемосумісними властивостями, зокрема поверхні полімерних імплантантів, поверхні з УФ-захистом та з ковалентно прищепленим шаром гелеутворюючого полімеру; допомагає регулювати адгезійні властивості.

Опис:

Модифікування поверхні поліолефінів дає змогу розширити діапазон їхнього використання (в медицині, автомобіле- та машинобудуванні), збільшити адгезійну міцність спеціальних та декоративних покрить до поверхонь поліолефінів. Запропоновано технологію активації (пероксидації) поліолефінових поверхонь шляхом ковалентного прищеплення до її поверхні гетерофункціональних поліпероксидів N [(алкіл(аралкіл)перокси)метил] акриламідів.

Детальніше…