Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: цільове фундаментальне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі. 

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Впровадження потребує подальшого фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Створено прототип нового оптичного інфразвукового сенсору, у якого зворотній зв’язок розраховується вбудованим мікропроцесором. Визначено набір оптимальних алгоритмів, що реалізують метод градієнтного спуску, метод нейронних сіток та метод адаптивної фільтрації за Калманом функціонування акустичної розвідувально-сигнальної системи. Створено алгоритм та програмне забезпечення процедури розпізнавання акустичних образів, де використовується штучна нейронна сітка з трьома шарами.

Вхідним вектором є лінія, що огинає спектри амплітудно-частотних характеристик сигналів від сенсорів інфразвуку, які входять до складу акустичної розвідувально-сигнальної системи (АРСС). Показано, що використання цифрових сенсорів інфразвуку зумовлює можливість використання лише одного цифрового каналу зв’язку (дротового, бездротового, або комбінованого) у АРСС, що суттєво зменшує її вартість та скорочує час інсталяції. Точність визначення параметрів (відстані, азимуту на джерело та часу) події експериментальною групою (акустичною антеною) достатня для локації. Встановлено, що зазначеними технічними засобами реєструються як сигнали природного, так і техногенного походження із достатньою якістю визначення параметрів збурень. Показано, що сенсори, які менше спотворюють вхідні сигнали, забезпечують значно кращу результативність алгоритмів виявлення, локації, розпізнавання та супроводу цілей.

Встановлено, що для задачі локації об’єктів у режимі on-line доцільно використовувати розв’язування СНАР, що має суттєві переваги у швидкості виконання алгоритмів ніж статистичний метод за критерієм Фішера.

Встановлено, що нейрона сітка Кохонена з одним скритим шаром здатна ефективно розпізнавати акустичні та сейсмічні образи за огинаючою спектру коливань. За експериментальними даними ефективність складає приблизно 95%, що відповідає сучасним вимогам щодо розвідувально-сигнальних систем для потреб армії та охоронних структур. Визначено напрямки та заходи щодо створення мініатюрних прицезійних сенсорів механічних коливань для потреб армії, систем охорони та геофізичних досліджень. Створені в рамках проєкту нові сенсори ультразвуку з покращеними амплітудно-частотними характеристиками (АЧХ) та цифровою передачею й обробкою даних дозволяють суттєво підвищити ефективність АРСС в локації, супроводі та ідентифікації цілі на малих висотах порівняно з існуючими системами. Використовуючи прицезійний розрахунок сигналу зворотного зв’язку за допомогою мікроконтролера та з додаванням його до вхідного сигналу, створено сенсори з суттєво покращеними характеристиками в інфразвуковій області.

Детальніше…