Пристрій для вимірювання витрат каналів з берми

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: продовження експериментальних досліджень, можливе удосконалення конструкції.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розробка відноситься до водного господарства і може бути використана на зрошувальних та скидних каналах півдня України.

Розробка для вимірювання витрат каналів з берми передбачає наступний спосіб. Гідрометрична вертушка кріпиться на двох жорстких штангах до поплавця, який знаходиться на поверхні водного потоку. Для закріплення поплавця у горизонтальному нерухомому стані на поверхні водного потоку, він закріплюється розтягами до двох вертикально розташованих труб, які жорстко защемлені у ложе каналу. Інформація про витрати каналів передається за допомогою автоматизованої системи управління, яка знаходиться у поплавці.

Використання науково-технічної розробки дозволить підвищити оперативність і достатню дистанційність в отриманні результатів витрат каналів, в період їх роботи.

Детальніше…