Циклофани, що містять фрагменти флуоренонів, зв’язаних жорсткими бічними стінками

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U100122

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження:  фундаментальне.

Джерело фінансування: кошти державного бюджету.

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: продовжено як фундаментальне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: не має.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: додаткове фінансування, сучасне наукове обладнання.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Методом молекулярної механіки MMFF здійснено молекулярне моделювання 3 флуоренонофанів, які відрізняються положенням метиленових груп і способом приєднання бензолових кілець (п- і м-ізомери, відповідно). Конформаційний пошук показав, що найбільш вигідними є син- і анти-конформації циклофанів, що відрізняються орієнтацією карбонільних груп. Обидва конформера мають відкриту внутрішньомолекулярну порожнину. Визначені геометричні параметри син- і анти-конформерів. Показано, що ширина між флуореноновими фрагментами для сполуки з мета-приєднанням бензолових кілець вкрай мала (для син-конформера ширина менше двох ван-дер-ваальсових радіусів атома Карбону), що може свідчити про відсутність або вкрай малу стійкість комплексів даного «хазяїна» з молекулами «гостей». Визначено коло потенційних молекул «гостей» та розраховані їх обсяги. Всі циклофани мають прямокутну форму і молекули «гостей», що входять в порожнину «хазяїна», повинні розміщуватися паралельно флуореноновому фрагменту і стабілізуватися за рахунок π-π стекінг взаємодій. Бензолові фрагменти можуть додатково стабілізувати комплекс включення, однак, основна стабілізація повинна відбуватися за рахунок флуоренонового фрагменту. Синтез флуоренонофанів здійснювали взаємодією 2,7-біс(бромметил)-9H-флуорен-9-она з 2,7-біс(п-оксифеноксиметилен) флуорен-9Н-2-оном (15%) або резорцином (7%) в умовах великого розведення реагентів в ДМФА у присутності K2CO3. Проведені дослідження відносяться до області супрамолекулярної хімії та відповідають світовому рівню.

 

Детальніше…