Дослідження взаємодії у системах типу Германій – сульфід (фторид) металу II групи – оксид Бору

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002036

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали.

Дослідження: фундаментальне.

Джерело фінансування: кошти державного бюджету

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: буде продовжено як фундаментальне

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: немає

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: забезпечення обладнанням для спектроскопічних досліджень.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Встановлено загальні закономірності взаємодії B2O3 із CVD-композитами систем Ge- ZnS та Ge-MgF2. Через близькість електронегативностей одна до одної B2O3, з одного боку, та ZnS й MgF2 – з другого ймовірність їх взаємодії є незначною. Більш ймовірною видається взаємодія B2O3 з оксидними домішками складу ZnO та MgO, відповідно, з утворенням боратів Zn та Mg різного складу. Цей факт підтверджується даними РФА та ІЧ спектроскопії пропускання. Зв’язування оксидних домішок у форму складних оксидів має позитивно позначатися на технологічному процесі випаровування систем Ge-ZnS-B2O3 та Ge-MgF2- B2O3 та окремих підсистем ZnS-B2O3 та MgF2-B2O3. При цьому леткість B2O3 має суттєво знижуватися завдяки утворенню складних оксидів – боратів. На найближчу перспективу передбачено випробування матеріалів на основі досліджених систем методом термічного випаровування у вакуумі та дослідження тонкоплівкових покриттів.

Детальніше…