Наукова діяльність

В Інституті постійно проводиться робота по вдосконаленню нормативно-правового та науково-організаційного забезпечення експертизи, основними результатами якої є розроблені:

  • Пропозиції змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”.
  • Пропозиції змін до Закону України “Про національну програму інформатизації”.
  • Пропозиції змін до Постанов КМУ про порядок експертизи в сфері інформатизації.
  • “Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи в ДІНТІЕ”.
  • Пропозиції по вдосконаленню системи проведення експертизи проектів на здобуття премії КМУ за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Систематизовано науково-методичні засади підготовки експертизи та організації процесу експертного опитування:

  • визначення цілей і завдань експертизи;
  • підбір експертів;
  • оцінювання фахового рівня експерта;
  • формування експертної групи;
  • визначення способів проведення експертизи.