Нормативно-правова база

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV (чинний, редакція від 05.12.2012)

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715-VI (чинний, редакція від 05.12.2012)

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 623-III (чинний, редакція від 20.02.2021)

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-V (чинний, редакція від 16.10.2020)

Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 1563-VI (чинний, редакція від 01.02.2020)

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 № 991-XIV (чинний, редакція від 05.12.2012)

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (чинний, редакція від 14.08.2021)

Закон України від 01.04.2022 № 2174-IX «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1992 № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» (поточна редакція від 16.12.2015)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності» (поточна редакція від 06.03.2019)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (редакція від 24.07.2021).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 322-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 950-р «Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2021—2022 роках»

Наказ МОН від 27.10.2008 №977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертації» (чинний, редакція від 20.01.2017)

Наказ МОН від 09.11.2015 № 1156 «Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції з її оформлення» (чинний, редакція від 14.05.2019 № 1417. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2019 за № 26/32997)

Наказ МОН України від 20.11.2017 №1507 «Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2017 за № 1564/31432).

Наказ МОН України від 10.02.2021 №167 «Про затвердження дорожньої карти з інтеграції науково-інноваційної системи до європейського дослідницького простору»