Позначка: електрохімія

Прогнозування транспортних властивостей (коефіцієнтів в’язкості та теплопровідності) органічних сполук та їх сумішей в газовій фазі на основі QSPR аналізу

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене Рівень дослідження: немає…

Прогнозування, молекулярний дизайн й спрямований синтез нових координаційних сполук металів ii та iii груп періодичної системи із заданими оптичними властивостями

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського…

Розробка технологій впливу МХ опроміненням на перебіг хімічних і біохімічних процесів і створення обладнання для їх реалізаці

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає:  Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

АНАЛІЗАТОР ІХП – АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Аналізатор ІХП – автоматизована, високочутлива аналітична система, призначена для вимірювання концентрації 20 хімічних елементів у рідких пробах. ОПИС: Аналізатор…