Позначка: електротехніка

Техніко-економічне обґрунтування щодо впровадження сучасної телекомунікаційної мережі Національної поліції України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Інформаційні та комунікаційні технології; Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене; Рівень дослідження:…

Техніко-економічне обґрунтування щодо вибору стандарту системи цифрового радіозв’язку для підрозділів поліції у містах України (ТЕО)

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Інформаційні та комунікаційні технології; Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене; Рівень дослідження:…

Розроблення Технічних вимог до взаємоз’єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування (з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів) та до маршрутизації трафіку в телефонній мережі загального користування України, шифр «Мережа»

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Інформаційні та комунікаційні технології; Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене; Рівень дослідження:…

Розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделювання та розрахунку стрижневих, пластинчатих і оболонкових конструкцій

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Джерела бета-випромінювання тритієві модифіковані типу БИТР-М

Призначення: Призначені для застосування в генераторах іонів (нейтралізаторах). Характеристики: Закрите джерело іонізувального випромінювання. Призначений термін служби — 8 років. Іонізаційний…

Уніфікований ряд тритієвих і дейтерієвих мішеней типу МТ і МД

Призначення: Для отримання потоку нейтронів у прискорювачах заряджених частинок. Характеристики: Масова поверхнева щільність сорбенту, мг\см2 0,25 ± 0,025 0,50 ±…

Трьохканальний цифровий приймач

Призначення: Приймач для цифро-аналогового перетворення та попередньої обробки широкосмугових сигналів в радіолокаційних системах, в засобах радіорозвідки та системах зв’язку, а…

Тритієвий нейтралізатор статичної електрики

Призначення: Для нейтралізації зарядів статичної електрики, що утворюються на плівкових і листових матеріалах, папері, тканинах тощо. Характеристики: Нейтралізатор НТСЭ являє…

Високоенергоємні літієві хімічні джерела струму

ОПИС: Досліджено нові електрохімічні системи, на їх основі виготовлені експериментальні зразки первинних і вторинних літієвих джерел струму з неводним полімерним…

ШИРОКОСМУГОВА СПІРАЛЬНО-КІЛЬЦЕВА АНТЕНА

Запланована галузь застосування та місце застосування: Споживачами продукції є: різнопрофільні підприємства і установи, що використовують радіоапаратуру різного призначення сантиметрового діапазону,…