Позначка: інформаційно-комунікаційні технології

Розробка інформаційно-комунікаційних технологій підтримки прийняття стратегічних рішень військово-цивільного призначення в умовах багатокритеріальності та невизначеності

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U007144 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології. Дослідження: прикладне. Джерело…

Науково-дослідна робота (НДР) «Розроблення технічних рекомендацій щодо покращення радіопокриття радіопередавальної станції», шифр «КиївFM-2019»

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене. Рівень дослідження:…

Розробка програмних засобів для підвищення якості функціонування систем динамічного позиціонування морських суден

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Інформаційні та комунікаційні технології. Дослідження: Прикладне. Перспектива подальшого виконання: Буде продовжено як прикладне….

Розробка ризик-орієнтованих моделей і методів аналізу даних моніторингу просторово-розподілених динамічних процесів

Якому пріоритетному напрямку науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології. Дослідження: суто фундаментальне Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як…

Розроблення моделей та методів синтезу та методик практичного застосування інформаційно-комунікаційних технології підтримки прийняття рішень при розв’язку практичних задач військово-цивільного призначення

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології; Дослідження: цільове фундаментальне; Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як…

Розробка комп’ютерізованої системи моніторингу та автоматизованого керування мобільним роботом багатоцільового призначення (МРБП) на основі інтелектуальних технологій

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Інформаційні та комунікаційні технології. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних…

Інноваційні моделі і механізми управління проектами реконструкції та розвитку муніципальних систем водопостачання

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Інформаційні та комутаційні технології. Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи…

Автоматизація технологічних та адміністративних процесів на транспорті

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології . Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого використання: буде продовжено як…

СИСТЕМА АЛГЕБРАЇЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для розроблення прикладних програм за допомогою мови алгебраїчного програмування APLAN. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Cумісність із середовищами Linux та Windows, наявність…

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ РІЗАННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДИНАМІЧНУ СТІЙКІСТЬ ОБРОБКИ ПРОСТОРОВО-СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розробка належить до вимірювальної техніки і може бути використана для визначення глибини різання, що забезпечує динамічну стійкість обробки просторово-складних…