Позначка: нові матеріали та речовини

Електророзрядний синтез наноструктурованих металовуглецевих покриттів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне. Перспектива подальшого виконання: Буде продовжено як науково-технічна…

Розробити ресурсозберігаючі технології виробництва продуктів дитячого харчування з біозахисними властивостями на основі біотехнологій та раціонального використання біоресурсів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Дослідження:…

Дослідження впливу (бензо)-азакраун-етернихзамісників на координуючі та спектрально-люмінесцентні властивості модифікованих похідних каліксаренів, етерів та комплексів лантанідів з ними

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Нові речовини та матеріали Дослідження: цільове фундаментальне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як…

Вплив координаційного оточення лантанідів та розмірних факторів на властивості лантанідвміснихфлуорофорів і гібридних систем на їх основі

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як цільове…

Розробка методів синтезу 6-гідрокси- і-6-ацилокси-3-карбоксихромонів, що містять в ароматичному циклі фрагменти ароматичних кислот із замісниками різної електронної природи

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: суто фундаментальне; Перспектива подальшого виконання: завершене; Рівень дослідження:…

Встановлення закономірностей реакцій взаємодії та диспропорціонування у системах Германій – халькогенід (оксид) металу II-IV групи – оксид Бору за умов високих температур та глибокого вакууму (інертного середовища) та їх впливу на формування наноструктур

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Нові речовини і матеріали. Дослідження: суто фундаментальне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як…

Fuel from the Sun – штучний фотосинтез «Розробка наноструктурних каталізаторів для фотохімічного перетворення CO2»

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Створення нанокомпозитів на основі напівпровідникових cполук рутению та кадмію для елементів ГІС і мікроелектронних сенсорів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки: нові речовини і матеріали. Дослідження:  прикладне. Перспектива подальшого виконання:  завершене. Рівень дослідження:  немає аналогів…

Зносостійкий профіль обода залізничного колеса

Призначення: Для використання в наявних або перспективних вантажних вагонах, що мають ковзуни постійного контакту, для умов експлуатації на залізницях України,…

Технологія активації поліолефінових поверхонь

Призначення: Для модифікації полімерних поверхонь завдяки контролюванню кількості реакційноздатних пероксидних груп в прищепленому пероксидному шарі. Галузь: Хімічна промисловість. Переваги: Дозволяє…