Позначка: нові матеріали та речовини

Аналітичні, комп’ютерні та експериментальні дослідження сталефібробетонних конструкцій

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: прикладне. Джерело фінансування: безоплатно. Перспектива подальшого виконання у…

Сенсори нового покоління на нанонитках

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002029 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Технології та обладнання для отримання виробів складної форми з урахуванням процесів деформації середовища та зворотнього зв’язку у виробничих системах

Реєстраційний номер НДДКР в УкрНТЕІ: Немає Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали Дослідження: прикладне Джерело…

Українські гемостатики: з лабораторії на передову

Кровоспинні засоби критично необхідні у зоні бойових дій. У перші хвилини після поранення цей засіб допоможе зупинити кровотечу і дочекатися…

Електророзрядний синтез наноструктурованих металовуглецевих покриттів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне. Перспектива подальшого виконання: Буде продовжено як науково-технічна…

Розробити ресурсозберігаючі технології виробництва продуктів дитячого харчування з біозахисними властивостями на основі біотехнологій та раціонального використання біоресурсів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Дослідження:…

Дослідження впливу (бензо)-азакраун-етернихзамісників на координуючі та спектрально-люмінесцентні властивості модифікованих похідних каліксаренів, етерів та комплексів лантанідів з ними

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Нові речовини та матеріали Дослідження: цільове фундаментальне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як…

Вплив координаційного оточення лантанідів та розмірних факторів на властивості лантанідвміснихфлуорофорів і гібридних систем на їх основі

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як цільове…

Розробка методів синтезу 6-гідрокси- і-6-ацилокси-3-карбоксихромонів, що містять в ароматичному циклі фрагменти ароматичних кислот із замісниками різної електронної природи

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: суто фундаментальне; Перспектива подальшого виконання: завершене; Рівень дослідження:…

Встановлення закономірностей реакцій взаємодії та диспропорціонування у системах Германій – халькогенід (оксид) металу II-IV групи – оксид Бору за умов високих температур та глибокого вакууму (інертного середовища) та їх впливу на формування наноструктур

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Нові речовини і матеріали. Дослідження: суто фундаментальне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як…