Позначка: водопостачання та очищення води

Теплонасосна утилізація скидного тепла шахтної води

Призначення: Розроблена технологія призначена для отримання додаткового тепла. Характеристики: Теплопродуктивність установки-800 кВт Кількість теплонасосних модулів-3 Об’єм гарячої води, підготовленої за…

Біотехнологія ремедіації прибережних морських вод від хімічного і біологічного забруднення

Призначення: Для ремедіації прибережних морських вод від хімічного і біологічного забруднення. Галузь: Підприємства з очистки морських вод. Переваги: Розроблена біотехнологія…

Глибоке очищення рідких радіоактивних відходів коагулянтами і сорбентами на основі фосфатів і силікатів титану і цирконію

Опис: Український інститут розробив технологію, призначену для глибокого очищення рідких радіоактивних відходів (РРВ), які утворюються в процесі експлуатації атомних електростанцій,…

Мікробна біотехнологія для очищення промислових стічних вод від широкого спектру токсичних металів

Опис: На сьогодні відсутні природоохоронні технології, що забезпечують очищення промислових стічних вод від широкого спектру металів. Будь-які біотехнології нездатні очищувати…

Мікробна біотехнологія очищення стічних вод від концентрованих розчинних органічних сполук з отриманням «екологічно чистої» води

Опис: На сьогодні відсутні природоохоронні технології, що забезпечують очищення промислових стічних вод від концентрованих органічних сполук. Їх висока концентрація унеможливлює…

РОЗРОБКА МОРСЬКИХ ГРАНИЧНИХ ЗОН ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН В ЮРИСДИКЦІЇ УКРАЇНИ ТА РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ВІДНОСНО ЗМІНИ ШЛЯХІВ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ З УРАХУВАННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ВМС УКРАЇНИ І ДИРЕКТИВИ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ 2009/45/ЕС

Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: органи управління рухом суден в північно-західній частині Чорного моря. Рівень  інновації: немає аналогів…

МОДЕЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ РЕАКТИВНИХ ГІДРОМАШИН НА ЕНЕРГОКАВІТАЦІЙНИХ СТЕНДАХ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Призначені для: проведення комплексних експериментальних досліджень при створенні високоефективних проточних частин гідромашин; виконання науково-дослідних робіт з вивчення робочого процесу…

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІОМЕЛІОРАЦІЇ НА ВОДОЙМАХ ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Технологія спрямована на використання екологічно безпечного, самоокупного способу очищення водойм за допомогою комплексного використання гідробіонтів-біомеліорантів. ОПИС: В Україні спостерігається…

Smart4BioEnergy – станція очистки води

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розробка призначена для інноваційного очищення муніципальних стічних вод за рахунок реалізації нових конструкторських рішень, автоматизації процесів та утилізації енергетичного…

ТЕХНОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД РІЗНОМАНІТНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для біологічного очищення стічних вод. ОПИС: Висококонцентровані за органічною речовиною стічні води проходять біологічне очищення в системі зі ступеневих…