Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування

Область дослідження – радіотехнічні прилади та устаткування.

Призначення – для використання у радіотехнічних системах моніторингу, може бути використана для проведення радіомоніторингу та радіонавігації.

Сфера застосування. Розроблений спосіб цифрового комплексного радіопеленгування може бути впроваджений на всіх підприємствах, пов’язаних із виробництвом апаратури радіомоніторингу та радіонавігації.

Опис. В основу розробки поставлено задачу вдосконалення за швидкодією та завадозахищеністю кореляційно-інтерферометричних пеленгаторів. В розробці використано багатоелементну антенну решітку, що виконує паралельну просторову селекцію та високоточну оцінку пеленгу з використанням реконструювання просторового аналітичного сигналу, що забезпечить поєднання високої швидкодії і завадозахищеності. Розробка забезпечить можливість пеленгування в реальному масштабі часу джерел завад з шумоподібними короткочасними випромінюваннями при відношенні сигнал/шум – 10 дБ в діапазоні частот 100 МГц-20 ГГц з можливістю ефективної частотної селекції заважаючих сигналів, що забезпечить високу завадозахищеність. Розроблено спосіб, алгоритм роботи та програмну модель цифрового комплексного радіопеленгатора. Потрібне проведення оптимізації та експериментальних досліджень пеленгатора. Результати розробки буде впроваджено на двох приладобудівних підприємствах, а також у навчальному процесі на кафедрі радіотехніки, радіоелектронної апаратури та телекомунікацій. Розробка не потребує значних витрат часу та ресурсів на впровадження.

Переваги. Запропонований спосіб суттєво відрізняється від своїх аналогів і може бути успішно впроваджений як на вітчизняному ринку, так і за кордоном. Перевагами нового способу цифрового комплексного радіопеленгування є на порядок вища швидкодія пеленгування, висока завадозахищеність і точність (порівняно із прототипом).

Техніко-економічний ефект. Запропонована розробка дозволяє підвищити швидкодію пеленгування у 20 разів при забезпеченні середнього квадратичного відхилення оцінки пеленгу 0,03 градуси для вхідного відношення сигнал/шум 0 дБ.

Новизна. 1 патент України.

Стадія готовності. Виготовлений дослідний зразок.

Пропозиції щодо співробітництва. Спільне доведення до промислового рівня.

Детальніше…