Інформаційно-аналітична система неруйнівного голографічного контролю

Область дослідження – топографічні технології.

Призначення – для розширення можливостей інтерферометричних технологій контролю за рахунок розширення обсягу інформації, яка отримується в ході контролю, і підвищення достовірності результатів контролю.

Сфера застосування: ракетно-космічна; авіаційна; машинобудування; енергетика; медтехніка.

Опис. Використання даної розробки дозволяє забезпечити вирішення наступних задач:

  • автоматичне визначення параметрів дефектів (форми, площі,  глибини залягання) для їх різних типів (несуцільності у вигляді непропаю, непровару, непроклею, відсутності з’єднання або дефектів заповнювача у вигляді розривів, погину, втрати стійкості) у багатошарових оболонкових конструкціях;
  • оцінювання напружено-деформованого стану контрольованих оболонкових конструкцій з використанням методів голографічної та спекл-інтерферометрії;
  • визначення фізико-механічних характеристик матеріалів і конструкцій;
  • аналіз частотних характеристик виробів;
  • надання можливості прогнозування поведінки конструкцій з урахуванням результатів контролю і забезпечення їх конструкторсько-технологічної оптимізації;
  • використання цифрових засобів для введення вхідної інформації до ЕОМ.

Переваги. В інформаційно-аналітичній системі неруйнівного голографічного контролю для визначення напружено-деформованого стану оболонкової конструкції використовуються нові алгоритми цифрової реєстрації і обробки інтерферометричних вимірювань із підвищеними вимогами до точності і достовірності результатів контролю. На відміну від існуючих дана система базується на комплексному використанні даних інтерферометричних вимірювань і рівнянь теорії пружності. Такий підхід у порівнянні з аналогами дозволяє скоротити обсяг експериментальних даних, необхідних для розрахунку напружено-деформованого стану, і дає можливість підвищити продуктивність контролю. Визначення фізико-механічних властивостей матеріалів конструкцій, зокрема коефіцієнта лінійного теплового розширення, за допомогою даної розробки можливе навіть для таких термостабільних матеріалів, як вуглець-вуглецеві композитні матеріали.

Новизна. 1 патент України.

Стадія готовності. Перевірено у лабораторних умовах.

Пропозиція щодо співробітництва. Продаж патентів. Спільне доведення до промислового рівня. Продаж технічної документації.

Детальніше…