Функціональне харчування як превентивний захист порушення функцій мозку

Область дослідження – біотехнології.

Призначення – для обґрунтування молекулярно-біохімічних основ нейродегенеративних процесів за умов розвитку стрес-індукованної кардіопатії; пошук кардіо- та нейропротекторів, що запобігають порушенню когнітивної функції, біохімічне обгрунтування застосування функціонального харчування.

Сфера застосування. Медицина, превентивне та терапевтичне застосування нейропротекторів. Дієтологія, функціональне харчування (дитяче, геріатричне, реабілітаційне).

Технічна характеристика. Специфічність та афінність отриманих антисироваток cхарактеризована за допомогою імунологічних та імунохімічних методів. Розроблена тест-система для визначення кількості гліального фібрилярного кислого білка та основного білка мієліну (чутливість від 3 до 100 мкг в 0,1 мл, об’єм аналітичної проби 250 мкл). Тест-система розроблена згідно з вимогами до експрес-методів (термін виконання всього протоколу аналізу складає 3 години).

Опис. За допомогою експериментальних моделей порушення центральної нервової системи (ЦНС)  за умов обмеження постачання кисню та стресогенних факторів на лабораторних тваринах (що адекватні патогенезу у людини) та використання клінічного матеріалу (плазма крові, ліквор) будуть визначені зміни динаміки розвитку пізнавального дефіциту, процесів навчання й пам’яті, розподілу нейроспецифічних білків у різних відділах мозку та плазмі крові за умов розвитку кардіопатії, ішемії та дії несприятливих чинників навколишнього середовища (техногенного та психогенного стресу), що призводять до порушення кровообігу та зменшення забезпечення ЦНС. Буде надана біохімічна оцінка характеру й зв’язку молекулярних і функціональних порушень ЦНС. Біохімічне обгрунтування ступеню ефективності використання природних антиоксидантів, енерготоників і різних продуктів нанотехнологій в якості адаптогенів ЦНС. Уже розроблена проектно-кошторисна документація та створені дослідні зразки.

Переваги. Конкурентною перевагою є те, що розроблений авторами проекту комплексний підхід, який полягає в аналізі показників поведінкових реакцій і пізнавальних процесів, окисного стресу, а також вмісту і складу нейроспецифічних білків та аутоантитіл до них, є новітнім і, на жаль, не використовується в клінічній і реабілітаційній практиці. Але може значно розширити уявлення про механізми нейродегенерації та надати практичні рекомендації щодо запобігання хронізації нейрогенної симптоматики за умов стрес-індукованного порушення функцій серця і кровообігу, що призводять до метаболічних порушень у мозку та гальмування розвитку особистості. На базі комплексного дослідження розробиться швидкий алгоритм аналізу ефективних природних нейро- та кардіопротекторів, що можна використовувати у харчовій промисловості.

Новизна. 1 ноу-хау та 1 сертифікат якості України.

Стадія готовності. Перевірено у лабораторних умовах.

Пропозиції щодо співробітництва. Продаж технічної документації. Спільне доведення до промислового рівня.

Детальніше…