Енергоактивні огородження

Область дослідження – нові та поновлювані джерела енергії.

Призначення – для сприймання енергії альтернативних джерел, забезпечення керованого отримання, перетворення, перерозподілу та акумулювання енергії, а також захист приміщень від небажаного впливу кліматичних та техногенних чинників навколишнього середовища.

Сфера застосування. Енергетика, будівельна галузь, аграрний сектор. У придбанні та використанні енергоактивних огороджень будуть зацікавлені споживачі, які мають розвинені ринки будівництва, використання енергії сонячного випромінювання тощо. Такими ринками можуть виступати, наприклад, Європа (Німеччина, Франція, Італія та ін.) і Японія.

Опис. Для суттєвого зменшення питомих енерговитрат споруд пропонується одночасна докорінна перебудова системи енергозабезпечення та реконструкція, при якій під час термомодернізації пасивні огородження трансформуються в енергоактивні (тобто такі, що перетворюють енергію альтернативних джерел – сонячну енергію, енергію навколишнього середовища, тепла викидного вентиляційного повітря та ін.). Енергоактивне огородження – це будівельна конструкція інноваційного типу, яка обмежовує споруду та одночасно є її невід’ємним активним елементом системи енергозабезпечення (кліматизації). Для ефективного виконання цієї функції енергоактивному огородженню в складі системи енергозабезпечення притаманні:

 1. наявність каналів для циркуляції теплоносія з можливістю його регулювання;
 2. регульовані коефіцієнт сприйняття сонячної енергії і коефіцієнт випромінювання;
 3. достатня теплостійкість;
 4. регульований коефіцієнт теплових втрат;
 5. регульований перерозподіл отриманої та перетвореної енергії;
 6. рекуперація теплових втрат (кондуктивних та з вентиляційними викидами);
 7. модульність з можливістю поетапного поступового нарощування енергоактивості.

Розробник для реалізації даного проекту шукає партнерів, зацікавленого у створенні спільного підприємства з виробництва енергоактивних огороджень, оскільки є необхідність об’єднання деяких сторін виробничої та маркетингової діяльності з іноземною компанією з метою випуску продукції на взаємовигідних умовах. Обсяг продукції, що буде експортуватися, може досягати 80%.

Переваги. На відміну від існуючих традиційних пасивних огороджень запропоновані розроблені енергоактивні огородження є одночасно елементом інноваційної системи, яка повною мірою використовує енергію альтернативних джерел. Тобто енергоактивні огородження додатково виконують функції, притаманні системам опалення, гарячого водопостачання, електропостачання – забезпечують перетворення, генерування, а також перерозподіл енергії та здійснюють кліматизацію приміщень споруди.

Використання енергоактивних огороджень дозволяє:

 • збільшити термічний опір будівлі;
 • мінімізувати теплові втрати;
 • ефективно сприймати та перетворювати енергію сонячного випромінювання, низькопотенційну енергію навколишнього середовища, тепла викидного вентиляційного повітря;
 • забезпечувати необхідний комфортний мікроклімат приміщень.

Техніко-економічний ефект. Використання енергоактивних огороджень з одночасною модифікацією систем енергозабезпечення дозволяє зменшити споживання традиційних енергоресурсів у 2-3 рази.

Новизна. 1 патент України.

Стадія готовності. Виготовлений дослідний зразок.

Пропозиції щодо співробітництва. Створення спільного підприємства. Спільне виробництво, продаж, експлуатація.

Детальніше…