Контейнери для збереження та утилізації радіоактивних відходів низької, середньої та високої активності та високотоксичних хімічних відходів

Область дослідження – утилізація небезпечних відходів.

Призначення – для виробництва контейнерів, модульних сховищ для транспортування і зберігання радіоактивних відходів, а також засобів колективного  захисту персоналу від радіаційного впливу.

Сфера застосування: радіаційна екологія, збереження та утилізація радіоактивних та хімічних відходів, реабілітація радіаційно- та хімічно забруднених зон.

Опис. Удосконалення конструкції існуючого контейнера стандартного об’єму (200 л), а також модифікація його конструкційного матеріалу. Випробування та сертифікація контейнера, одержання необхідних охоронних документів і впровадження у виробництво.

Переваги. Використання полімерних композиційних матеріалів, незастосовуваних раніше, для виготовлення контейнерів. Додавання до складу матеріалу високодисперсних функціональних модифікаторів зменшеної вартості (порівняно з існуючими зразками), що дозволяє значно підвищити функціональні властивості контейнера.

Новизна. 1 патент України. 1 закордонний патент.

Стадія готовності. Перевірено у лабораторних умовах.

Пропозиції щодо співробітництва. Спільне доведення до промислового рівня. Реалізація готової продукції. Спільне виробництво, продаж, експлуатація.

Детальніше…