Система захисту космічного апарата від поздовжніх вібраційних навантажень під час його виведення на робочі орбіти

Призначення:

Для зниження рівня поздовжніх вібраційних навантажень на космічний апарат.

Галузь:

Будування космічних апаратів.

Переваги:

Запропонована система має малу вагу, є компактною і забезпечує пригнічення поздовжніх коливань у ширшому частотному діапазоні порівняно з відомими аналогами. Установлення такої системи віброзахисту забезпечує зниження рівня поздовжніх вібраційних навантажень на космічний апарат «Січ-2М» за частот коливань від 5 до 10 Гц більш ніж у 2 рази, а за частот коливань від 10 до 100 Гц — у 10 разів.

Опис:

Запропонована система віброзахисту є автономною системою пасивної дії, яка встановлюється між верхнім ступенем ракети-носія і адаптером космічного апарата. Основним елементом цієї системи є пружно-дисипативний модуль. Одновимірний рух системи віброзахисту вздовж поздовжньої осі забезпечують спеціальні напрямні стрижні. Пропонується принципова схема, ескіз та математична модель конкретної системи захисту космічного апарата від поздовжніх вібраційних навантажень під час його виведення на робочі орбіти.

Детальніше…