Визначення фізичних та кінематичних параметрів космічних об’єктів і систем за допомогою фотометрії

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає:  фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Дослідження: фундаментальне

Перспектива подальшого виконання:  завершене

Рівень дослідження:  немає аналогів у світі

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше  дослідження: потребує фінансування для впровадження отриманих результатів.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Вперше досліджено фізичні властивості поверхні та динамічну історію астероїда (2579) Spartacus і виявлено, що він знаходиться у ретроградному обертанні та має напрямок орбітального дрейфу, що відповідає його походженню з астероїда Веста біля мільйона років тому. Атлас кривих блиску та базу даних фотометричних вимірювань поповнено майже на 3.5 тисячі записів спостережень ШСЗ та крупних тіл космічного брухту на низький орбіті. Знайдено нове рішення щодо вісі обертання недіючого українського супутника Sich-2 та нові дані по еволюції швидкості обертання і періоду нутації осі обертання КА Topex та властивостей відбивання світла даними ШСЗ. Доповнена модель для чисельного моделювання руху малих тіл Сонячної системи. Вперше для центрального тіла в астероїдній системі враховано п’ять гармонік гравітаційного; сила тиску сонячного світла  на компоненти астероїдної системи та вплив резонансних ефектів. На телескопі ОМТ-800 отримано спостереження 57 астероїдів, 50 комет та 20 зоряних і позагалактичних об’єктів.

Отримано нові та підтверджені раніш відомі періоди обертання для вибраних астероїдів (астероїдних систем) на основі фотометричних спостережень телескопа ОМТ-800.

Результати дослідження руху штучних тіл в навколоземному просторі застосовуються для моніторингу космічної безпеки. Отримано акт про використання Національним Центром управління та випробування космічних засобів результатів дослідження.

Детальніше…