Селекційно-генетична оцінка процесу формування високопродуктивного стада у відкритій популяції молочної худоби

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 1 патент України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: наукове обґрунтування використання генофонду голштинської породи для формування високопродуктивних молочних стад великої рогатої худоби.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування. Доведено, доцільність формування високопродуктивного стада молочної худоби голштинської породи за принципом відкритої популяції з інтенсивним використанням голштинських бугаїв-поліпшувачів перспективних ліній та епізодичного імпорту маточного поголів’я, оскільки встановлено, що корови голштинської породи німецької та української селекції проявили високу продуктивність, адаптаційну здатність і пристосованість до умов інтенсивної технології виробництва молока. Зі зміною поколінь у тварин голштинської породи німецької та української селекції відбувається закономірне збільшення надою і вмісту білка в молоці у корів-дочок. Їх надій за першу лактацію, відповідно, становив 10215 і 10942 кг молока, що на 921 кг і 2010 кг більше, ніж у їхніх матерів, а білковомолочність підвищилася на 0,05 % і 0,08 % відповідно. Імпортовані корови німецької селекції за тривалістю використання і проявом довічної продуктивності не поступалися ровесницям української селекції, а навіть переважали їх за молочною продуктивністю. Визначено та достовірно доведено закономірності впливу лінійної належності на прояв ознак тривалості та довічної продуктивності корів голштинської породи німецької та української селекції. Від розведення тварин голштинської породи німецької селекції одержали в середньому на одну корову першого і другого генетико-екологічних поколінь, відповідно, 1659,56 грн і 1900,26 грн прибутку, а української селекції, відповідно матері та дочки – 1556,35 грн і 2160,83 грн.

Детальніше…