Розробка енерго-ефективних систем утилізації скидної теплоти когенераційних модулів підприємств

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Енергетика та енергоефективність

Дослідження: грант державного фонду фундаментальних досліджень

Перспектива подальшого виконання: завершене;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: немає

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Вперше розроблені багатопотокові, з різною температурою, системи утилізації зі ступінчатою трансформацією теплоти когенераційних модулів в холод, які завдяки узгодженню сумісної експлуатації двигунів і термотрансформаторів по температурі зворотного теплоносія зводять до мінімуму втрати тепла зі зворотним теплоносієм і забезпечують підтримання теплового стану двигунів на безпечному рівні.   Ефективність розроблених систем утилізації тепла когенераційних модулів підтверджена результатами моніторинггу пілотної установки автономного енергозабезпечення. 

Вперше розроблено способи раціональної організації процесів трансформації скидної теплоти в холод і визначено раціональні параметри процесів, що забезпечують зменшення втрат при трансформації теплоти в холод понад 50%, зростання термічного ККД когенераційних модулів з 20 % до 30 % і загального ККД з 60% до 70%, тобто до специфікаційних величин, зазначених фірмами-розробниками когенераційних модулів.

Вперше запропоновані й реалізовані концепція, принципи та способи утилізації скидного тепла когенераційних модулів складають у сукупності наукові засади, покладені в основу методології проектування енергоефективних систем утилізації теплоти установок автономного енергозабезпечення підприємств.

Детальніше…